Nirvana Autogyro
 
AutoGyro.CZ FLY-IN 2013

Registration

The participation fee is 220 Euro per person.
Účastnický poplatek je 220 Euro za osobu

The participation fee includes / poplatek zahrnuje:

  • Accommodation for three nights (***) with brakfest / Ubytování na 3 noci se snídaní
  • Two parties + hangarparty / dvě párty + hangárpárty
  • Participation in a crosscountry flight / účast na společném letu
  • All airport taxes and free access to European Helicopter Show / všechny letištní poplatky a účast na European Helicopter Show
  • T-shirt / Tričko

The participation fee does not include / poplatek nezahrnuje:

  • Charges for fuel (max. 1,50 Euro / l) / Palivo
  • Refreshments at the airport (available will be cheap snacks in vending kiosks) / Občerstvení na letišti (k dispozici jsou stánky a catering v hangárech)
  • Travel and accident insurance / Cestovní a úrazové pojištění

The participation fee will be collected at registration upon arrival.
Účastnický poplatek stačí složit po příletu při registraci.

 
Register by 20/04/2013!
Registrace do 20/04/2013!

REGISTRATION FORM

pilot’s name and surname:     t-shirt size:

passenger’s name and surname:     t-shirt size:

country:

gyroplane type:

estimated arrival:     estimated departure:

accommodation requirements:

contact telephone number:

contact e-mail:

additional information:

 
 
www.auto-gyro.com © 2012 Nirvana Systems s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín-Prštné, Česká republika
tel.: +420 577 226 616, fax: +420 577 019 117
e-mail: autogyro@nirvana.cz