Nirvana Autogyro
 
AutoGyro.CZ FLY-IN 2013

Airport / Letiště

Hradec Králové Airport (LKHK) is a public international airport with a permanent air traffic control service.
Hradec Králové (LKHK) je veřejné mezinárodní letiště se stálou službou řízení letového provozu. 

Information for arrivals is given here: http://www.eurohelishow.com/visiting/getting-there/
Informace pro přílety naleznete v AIPu, Databázi letišť a zde: http://www.eurohelishow.com/visiting/getting-there/

An area at the end of the Alpha taxi runway is reserved for AutoGyro FLY-IN.
This area is not open to the public and will be guarded.
Pro slet vírníků AutoGyro je vyhražen prostor na konci pojižděcí dráhy ALFA.
Tento prostor nebude přístupný veřejnosti a bude zajištěno hlídání.
 

Facilities for the crew with refreshments available have been arranged.
Zázemí pro odpočinek a občerstvení účastníků sletu je zajištěno.
 
Members of the gathering will have the statute of participants in the air show – they will have access to the event’s facilities, free access to the exhibition, seminars and the air show.
Účastníci sletu budou mít status vystupujících na airshow - to znamená, že budou mít plný přístup na akci i do jejího zákulisí.

Vehicle fuel (95 octans) will be available from the cistern parked next to the gyroplane stands.
Pro tankování bude zajištěna cisterna s automobilovým benzínem Natural 95.

Members of the gathering do not pay any landing or handling fees!
Účastníci sletu neplatí žádné letištní poplatky.

 

Register by 20/04/2013! 
Registrace do 20/04/2013!

 
 
www.auto-gyro.com © 2012 Nirvana Systems s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín-Prštné, Česká republika
tel.: +420 577 226 616, fax: +420 577 019 117
e-mail: autogyro@nirvana.cz